Components oleohidràulics i mecanitzat de blocs

Indústries Vallma

Fabricació de components oleohidràulics i mecanitzat de blocs

INDÚSTRIES VALLMA, S.L. fabrica blocs hidràulics estàndard i especials. Disposem d’oficina tècnica pel disseny dels blocs i prototips a partir de l’esquema facilitat pel client.
Treballem per a sectors on la hidràulica és un component essencial:

– Maquinària industrial
– Energies renovables
– Instal·lacions portuàries
– Automoció
– Moviment de grans càrregues
– Indústria aeroespacial
– Grues i elevadors
– Premses
– Equips d’altes pressions
– Mineria
– Construcció i obra civil
– Tuneladores i maquinària d’excavació
– Naval
– Ferroviària
– Maquinària agrícola

components hidraulics

El nostre procés de fabricació es fa en centres de mecanitzat equipats amb CNC -tant la producció de sèries llargues com de peces úniques- per tal de garantir la màxima precisió. Tenim especial cura en el rectificat superficial i en la neteja i rebarbat dels circuits interiors, aspectes clau per tal que el nostre client rebi els blocs en perfectes condicions pel seu muntatge.
Tenim un departament de qualitat que s’encarrega d’una exhaustiva verificació de tots els blocs. El control de qualitat inclou verificació dimensional, calibrat de rosques, inspecció exterior i interior del bloc.

DISPOSEM D´UN SERVEI DE LLIURAMENT 24H EN PECES ESTÀNDARD

OFERIM ALS CLIENTS SOLUCIONS TÈCNIQUES DE QUALITAT

FABRICACIÓ DE BLOCS ESPECIALS A PARTIR D´ESQUEMES