Avís Legal

Per complir allò establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
•Titular: INDUSTRIES VALLMA, S.L.
•Adreça: c/ Arenes, 33 nau F, 08251 Santpedor
•Contacte: comercial@vallma.com
•Telèfon: 938272448
•NIF: B58313966

OBJECTE
Aquestes condicions generals (a partir d’ara les ”Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara ”el Portal”) que la companyia INDUSTRIES VALLMA, S.L., amb domicili a c/ Arenes, 33 nau F, 08251 Santpedor (a partir d’ara ”l’Empresa”), posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les Condicions Generals, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Així mateix, els usuaris queden sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que es preveuen en aquestes Condicions Generals, sempre que no s’hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL
Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i a la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PELS USUARIS
Excepte en el cas que hagin obtingut autorització prèvia i expressa, específicament atorgada amb aquesta finalitat per l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició amb aquesta finalitat o dels que s’hi emprin habitualment a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS
L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o en qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts i els noms, logotips, marques i bases de dades accessibles mitjançant les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de l’empresa o de tercers titulars d’aquells. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial, sense l’autorització prèvia i expressa, específicament atorgada amb aquesta finalitat per l’empresa o pel tercer titular dels drets, excepte els de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES
Mitjançant aquest avís legal i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’Empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliurement i voluntària si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals obtingudes seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i la prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a jordi.valls@vallma.com

LLEI APLICABLE I FUR
Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o de la interpretació o l’aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al propi fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona.